Podatki

Klientom obsługiwanym w ramach umowy o kompleksową obsługę rachunkowo-kadrową, zainteresowanym pomocą z dziedziny prawa podatkowego, proponujemy również obsługę podatkową, w szczególności w zakresie:

  • null
    udzielania konsultacji i wsparcia prawnego w zakresie prawa podatkowego, w szczególności udzielanie w formie telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) porad dotyczących bieżących aspektów podatkowych działalności Klienta,
  • null
    przeprowadzania analiz oraz opiniowania umów, w tym umów handlowych, pod względem obciążeń podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
  • null
    przeprowadzania permanentnego audytu podatkowego dokumentów źródłowych podlegających ewidencjonowaniu.