Oferta

Cena za usługi księgowe kalkulowana jest w zależności od ilości zapisów księgowych. Za zapis księgowy uważa się pojedynczy wpis w księgach handlowych identyfikujący dokument (w tym pozycje kasowe, pozycje w wyciągach bankowych, dowody wewnętrzne). Dla następującej ilości zapisów w miesiącu proponowana cena wynosi:

Spółka prawa handlowego

 • null
  0 – 50 zapisów – 350,00 zł netto
 • null
  + 100 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 50 zapisów do 200 zapisów
 • null
  + 200 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 50 zapisów powyżej 200
 • null
  opłata za sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz projektów uchwał zatwierdzających równy jest średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu za ostatnie trzy miesiące pełnej obsługi.

Usługi kadrowe Rozliczane są odrębnie od usług księgowych w zależności od ilości zatrudnionych pracowników:

 • null
  prowadzenie kadr i płac w miesiącu za jednego pracownika w ramach usług podstawowych – 30,00 złotych netto.

KPiR

 • null
  0 – 50 zapisów – 200,00 zł netto
 • null
  + 50 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 50 zapisów do 200 zapisów
 • null
  + 100 zł netto za każde kolejne rozpoczęte 50 zapisów powyżej 200
 • null
  opłata za sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz projektów uchwał zatwierdzających równy jest średniemu miesięcznemu wynagrodzeniu za ostatnie trzy miesiące pełnej obsługi.

Usługi kadrowe Rozliczane są odrębnie od usług księgowych w zależności od ilości zatrudnionych pracowników:

 • null
  prowadzenie kadr i płac w miesiącu za jednego pracownika w ramach usług podstawowych – 30,00 złotych netto.

Wszelkie usługi wykraczające poza obsługę księgowo – kadrową, w tym usługi podatkowe, będą wyceniane w drodze negocjacji z Klientem i rozliczane odrębnie, poza ryczałtem.
Dla dodatkowych usług przyjętych do realizacji przez Kancelarię zostanie udzielony stały rabat w wysokości 15% wartości zlecenia.