Księgowość

Świadczone przez nas usługi księgowe obejmują zarówno czynności jednorazowe, jak również prowadzenie stałej obsługi związanej z księgowaniem dokumentów Klienta we wszystkich wymaganych ewidencjach i rejestrach oraz sporządzeniem i składaniem deklaracji podatkowych, w tym w szczególności:

 • null
  zakładanie ksiąg handlowych, sporządzanie planu kont, planu zasad polityki
 • null
  rachunkowości i tworzenie baz danych,
 • null
  aktualizowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • null
  sprawdzanie poprawności dokumentów źródłowych,
 • null
  bieżące informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentach,
 • null
  ewidencjonowanie dokumentów (zdarzeń) w księgach rachunkowych,
 • null
  księgowanie dokumentów w rejestrach prowadzonych na potrzeby VAT, JPK
 • null
  prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • null
  wystawianie dokumentów wewnętrznych związanych z naliczaniem podatku VAT,
 • null
  wystawianie not korygujących,
 • null
  wystawianie potwierdzeń sald w terminach i zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • null
  sporządzanie informacji aktualizujących dane Klienta do właściwych organów podatkowych,
 • null
  sporządzanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników, związanych z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych,
 • null
  Na życzenie klienta możliwe są dodatkowe czynności związane z księgowością np. przygotowywanie przelewów w systemie bankowym, kontrola rozrachunków z kontrahentami